ringmaastik slogan 2

 22 jaanuaril toimus Räpina Aianduskoolis praktikajuhendajate ühisseminar. Sellel tänuväärsel üritusel oli ettevõtetel võimalik end õpilastele tutvustada ja õpilastel endil rääkida oma ootustest ja soovidest seoses praktikaga.

Õppind inimene töötamas õpitud erialal tagab kvaliteetse teenuse ja terve konkurentsikeskkonna. Et see kõik oleks nii nagu peab tuleb panustada oma aega et juhendada ja anda võimalus ametiõppijatele reaalselt oma teadmisi rakendada.

Ringmaastik soovib olla ettevõte, kes väärtustab teadmisi ja annab oma osa, et tagada kvaliteetne teenus.

 

Foto. K.Viinalass